UMETAK

UYGULAMALI MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ TAKİP KOMİSYONU (UMETAK)

Tanımı:

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kapsamında yürütülen Uygulamalı Mühendislik Eğitimini (UME) takip ve kontrol eden komisyondur.

Amacı:

Uygulamalı mühendislik eğitiminin en verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversite ve sanayi koordinasyonunu sağlamak.

Görevleri:

  1. Uygulamalı mühendislik eğitiminin usul ve esaslarını belirlemek.
  2. Usul ve esaslar çerçevesinde uygulamalı mühendislik eğitiminin sorunsuz bir biçimde yürütülmesini takip etmek.
  3. Uygulamalı mühendislik eğitimine dahil olacak kurum / kuruluş ve firmaları belirleyerek Adıyaman Üniversitesi tarafından akredite edilmelerini sağlayacak protokolleri oluşturmak.

UMETAK Üyeleri:

  • Doç. Dr. İsmail BOZKURT (Başkan)
  • Prof. Dr. Seydi Vakkas ÜSTÜN (Üye)
  • Doç. Dr. Şükrü KURT (Üye)
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ (Üye)
  • Yrd. Doç. Dr. Şerif ÇİTİL (Üye)
  • Yrd. Doç. Dr. Kamil B. VARINCA (Üye)
  • Yrd. Doç. Dr. Müslüm ALTUN (Üye)

UMETAK Sekreteri: Uzm. Mahmut GÜRSOY

 

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi ile ilgili sekretarya ve koordinasyon işlemlerini Mühendislik Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) Birimi takip etmektedir.